Foreningen

De første Tiroler Grauvieh kom til Danmark i 1991. Dyrene blev – i modsætning til anvendelsen i Østrig, hvor de anvendes til såvel mælke- som kødproduktion – importeret udelukkende med henblik på kødproduktion. Som led i avlsarbejdet er der igennem årene importeret såvel flere avlsdyr (næsten alle køer) som tyresæd fra Østrig, og i dag findes der godt 290 renracede køer og i alt knap 870 renracede dyr i landet.

Der er fra Danmark eksporteret avlsdyr til blandt andet Norge og Schweiz.

Foreningen Dansk Tiroler Grauvieh blev stiftet i 1993 med det formål at udbrede kendskabet til racen og at styrke avlsarbejdet. Foreningen tæller i dag omkring 40 medlemmer.

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Herudover er der valgt en  webmaster og en redaktør af foreningens nyhedsbrev udenfor bestyrelsen.

Jens Møller Rasmussen (fmd.), tlf.: 29 79 01 45, email: harbovad(at)dlgmail.dk

Lars Nørskov Madsen (næst. fmd.), 29 91 76 15, email: kashmir1.noerskov(at)gmail.com

Anette Høy Andersen (sekretær), tlf.: 20 77 98 82, email: hoey(at)ramail.dk

Rene Nørgaard Nielsen, tlf.: 50 48 00 13, email: renenrgaard87(at)gmail.com

Niels H. Mikkelsen, tlf.: 60 19 94 05, email: niels.mikkelsen(at)Hotmail.com

Kasserer: Ole S. Rasmussen, tlf.: 74 82 20 23, email: skovbaekgaard(at)bbsyd.dk

Webmaster: Anette Høy, tlf.: 20 77 9882, email: hoey(at)ramail.dk

Redaktør: Rune Andersen, tlf.: 21 66 09 94, email: grauviehredaktion(at)gmail.com

Vedtægter

Vedtægter Dansk Tiroler Grauvieh 2018

Nyhedsbreve

De grå sider fra 2019 kan først ses i december 2020, men hvis du er medlem vil du modtage dem på udgivelses dagen.

De grå sider 2019 03

De grå sider 2019 02

De grå sider 2019 01

De grå sider 2018 03

De grå sider 2018 02

De grå sider 2018 01

De grå sider 2017 03

De grå sider 2017 02

De grå sider 2017 01

De grå sider 2016 03

De grå sider 2016 02

De grå sider 2016 01