Foreningen

De første Tiroler Grauvieh kom til Danmark i 1991. Dyrene blev – i modsætning til anvendelsen i Østrig, hvor de anvendes til såvel mælke- som kødproduktion – importeret udelukkende med henblik på kødproduktion. Som led i avlsarbejdet er der igennem årene importeret såvel flere avlsdyr (næsten alle køer) som tyresæd fra Østrig, og i dag findes der godt 290 renracede køer og i alt knap 870 renracede dyr i landet.

Der er fra Danmark eksporteret avlsdyr til blandt andet Norge og Schweiz.

Foreningen Dansk Tiroler Grauvieh blev stiftet i 1993 med det formål at udbrede kendskabet til racen og at styrke avlsarbejdet. Foreningen tæller i dag omkring 40 medlemmer.

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Herudover er der valgt en  webmaster og en redaktør af foreningens nyhedsbrev udenfor bestyrelsen.

Jens Møller Rasmussen (fmd.), tlf.: 2514 0745, email: harbovad(at)dlgmail.dk

Bjarne Therkelsen (næst. fmd.), tlf.: 30 36 34 46, email: therkelsen.inge.bjarne(at)gmail.com

Karin Degn (sekretær), tlf.: 20 60 55 13, email: karin.degn(at)live.dk

Ole S. Rasmussen, tlf.: 74 82 20 23, email: skovbaekgaard(at)bbsyd.dk

Emil Bjerregaard, tlf.: 40 75 58 95, email: marialaue(at)live.dk

 

Kasserer: Ole S. Rasmussen, tlf.: 74 82 20 23, email: skovbaekgaard(at)bbsyd.dk

Webmaster: Peter Mogensen, tlf.: 20 23 05 52, email: winther.mogensen(at)gmail.com

Redaktør: Rune Andersen, tlf.: 21 66 09 94, email: grauviehredaktion(at)gmail.com

Vedtægter

Vedtægter pr. 23 april 2016

Medlemsliste

Grauvieh Medlemsliste 2017 Maj

Nyhedsbreve

De grå sider 2016 03

De grå sider 2016 02

De grå sider 2016 01

De grå sider 2015 03

De grå sider 2015 02

De grå sider 2015 01

De grå sider 2014 03

De grå sider 2014 02

De grå sider 2014 01