18 tilmeldte katalognumre til Landsskuet

Der bliver god mulighed for at se forskellige Tiroler Grauviehdyr og afstamninger, når Landsskuet afholdes i Herning i slutningen af juni måned. Der er 18 tilmeldte katalognumre indenfor Tiroler Grauvieh og de fordeler sig på fire tyre, seks kvier, fire køer med kalve samt fire køer uden kalve.

Nyvalg til og konstituering af bestyrelsen

På generalforsamlingen 2017 blev der nyvalg til bestyrelsen, idet Emil Bjerregaard afløste Jørgen Christian Andersen. Bjarne Therkelsen blev genvalgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jens Møller Rasmussen som ny formand, Bjarne Therkelsen som næstformand og Emil Bjerregaard som menigt medlem. De øvrige to poster er besat som før generalforsamlingen.

Artos-søn endte på 528 kg i årsvægt

Markmosens Master, som afsluttede sin individprøve tidligere på foråret, sluttede afprøvningen med en årsvægt på 528 kg. Den gennemsnitlige tilvækst blev 1679 gram om dagen og LD-arealet blev målt til 70,1. og foderudnyttelsen landede på 4,92 FE pr. kg tilvækst.

Tyren er en Artos-søn opdrættet af Karin Degn og Jens Carlsen.

Nyt importsæd på vej

Raceforeningen er snart klar til at hjemtage nyt importsæd. Under fanen ’sæd’ kan man finde beskrivelsen af de nye tyre samt bestillingsliste. Den er kun gældende for medlemmer af foreningen. Ikke-medlemmer er velkomne til at tage kontakt med avlsudvalget eller bestyrelsen vedrørende køb af sæd.

Syv katalognumre på vinterskue i Herning

Skal du til Agromek i  Herning er det også muligt at se Tiroler Grauvieh. Syv katalognumre er tilmeldt, og udstillerne er Nissen I/S, Lars Nørskov Madsen og Jørgen Christian Andersen. De syv katalognumre fordeler sig på fire kvier og tre køer.

Tiroler Grauvieh bedømmes første gang torsdag kl. 14.40 i Hal Q.

Ny Grauvieh-tyr på individprøvestationen i Aalestrup

Jens Carlsen har netop indsat en Grauvieh-tyr ‘Markmosens Master’ til individprøve på VikingDanmarks avlsstation i Aalestrup. Kalven er efter Artos og på moderens side er der blandt andet Bergsteiger i stamtavlen.tyr-84936-00059-jens-carlsen-copy

Kalven vejede 48 kg ved fødsel og havde en indgangsvægt på avlsstationen på 293 kg ved en alder på 225 dage. Ved 250 dage vejede den 343 kg og havde præsteret en daglig tilvækst på 2.000 gram.