Temadag

Foreningen indbyder medlemmer til temadag lørdag den 25. november i området ved Ulfborg. Temaet er færdigfedning af slagtekalve. Indbydelse er udsendt til medlemmerne.

18 tilmeldte katalognumre til Landsskuet

Der bliver god mulighed for at se forskellige Tiroler Grauviehdyr og afstamninger, når Landsskuet afholdes i Herning i slutningen af juni måned. Der er 18 tilmeldte katalognumre indenfor Tiroler Grauvieh og de fordeler sig på fire tyre, seks kvier, fire køer med kalve samt fire køer uden kalve.

Nyvalg til og konstituering af bestyrelsen

På generalforsamlingen 2017 blev der nyvalg til bestyrelsen, idet Emil Bjerregaard afløste Jørgen Christian Andersen. Bjarne Therkelsen blev genvalgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jens Møller Rasmussen som ny formand, Bjarne Therkelsen som næstformand og Emil Bjerregaard som menigt medlem. De øvrige to poster er besat som før generalforsamlingen.