Racebeskrivelse

Tiroler Grauvieh stammer fra bjergene i Tirol i Østrig, hvor de har eksisteret i omkring 3000 år. Deres oprindelige formål var som trækdyr og til mælkeproduktion.

I Østrig anvendes Tiroler Grauvieh i dag som en to-formåls-race, dvs. til såvel kød- som til mælkeproduktion. Den gennemsnitlige mælkeydelse er 4.000-5.000 kg. mælk. Der findes i Østrig ca. 3.800 stambogsførte hundyr.

De første Tiroler Grauvieh blev importeret til Danmark i 1991 og antallet af renracede hundyr er i dag på godt 200. Her i landet holdes Tiroler Grauvieh udelukkende som ammekøer, dvs. til kødproduktion.

Tiroler Grauvieh er harmoniske dyr med stærke lemmer og en god kødansætning. Farven varierer fra lysegrå over mørkegrå til det gråsorte, alt efter årstiden. Kalvene fødes meget lyse (næsten hvide), og skifter ved 3 måneders alderen til den grå farve. En udvokset ko vejer mellem 600 og 800 kg. og tyrene mellem 950 og 1.100 kg. Krydshøjden ligger på 129-138 cm for køerne og 140-145 cm for tyrene.

Dansk Tiroler Grauvieh skal arbejde for ved selektering af avlsdyr, at der ikke forefindes hvide aftegninger, lyse klove og hale. Dyr med disse egenskaber kan heller ikke udstilles. Obs dyrene må ikke farves til udstilling.

Tiroler Grauvieh er en robust race med et roligt temperament og er endvidere kendt for lette kælvninger.

På grund af koens gode mælkeydelse har kalvene en relativ høj fravænningsvægt. Årsvægten for ungtyrene er normalt 500-600 kg. Slagtedyrene har en god kødansætning – således er en klassificering af slagtekroppen i klasse 9-10 op til 12 almindelig for ungtyre – og samtidig er slagteprocenten høj (op mod 60 %).