Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling afholdes lørdag den 26. maj hos formand Jens Rasmussen, Funder ved Silkeborg. Indbydelse og dagsordenen udsendes til foreningens medlemmer.