Nyvalg til og konstituering af bestyrelsen

På generalforsamlingen 2017 blev der nyvalg til bestyrelsen, idet Emil Bjerregaard afløste Jørgen Christian Andersen. Bjarne Therkelsen blev genvalgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jens Møller Rasmussen som ny formand, Bjarne Therkelsen som næstformand og Emil Bjerregaard som menigt medlem. De øvrige to poster er besat som før generalforsamlingen.